Polski

W co wierzymy

Wierzymy w żywego Boga. Bóg jest Duchem; On jest Wszechmogący, bez początku i bez końca. Bóg jest Trójcą, Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Bóg stworzył ziemię w ciągu sześciu dni swoim Słowem; bez Niego nic nie powstało.

Wierzymy, że Jezus Chrystus jest Jednorodzonym Synem żywego Boga. Urodził się z dziewicy i żył wśród nas jako człowiek. Umarł na krzyżu za przebaczenie naszych grzechów i uzdrowienie naszych ciał. Zmartwychwstał trzeciego dnia i wstąpił do nieba. Wkrótce powróci na ziemię, aby rządzić jako król. Wierzymy, że każdy, kto odpokutuje za swoje grzechy i pokłada wiarę w Jezusie Chrystusie i wytrwa w niej, otrzyma życie wieczne. Każdy człowiek jest grzesznikiem i zostanie zgubiony na zawsze, jeśli nie pokutuje przed Jezusem Chrystusem. Musisz narodzić się na nowo, aby wejść do królestwa Bożego. Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicielem ludzi; On jest taki sam na zawsze.

Wierzymy, że każdy naśladowca Jezusa powinien zostać ochrzczony wodą. Jedynym biblijnym i poprawnym sposobem jest chrzest przez zanurzenie.

Wierzymy w chrzest Duchem Świętym, tak jak w dniu Pięćdziesiątnicy. Chrzest Duchem Świętym jest Bożą obietnicą dla wszystkich wierzących. Jedną z cech charakterystycznych chrztu Duchem Świętym jest to, że osoba mówi nowymi językami.

Wierzymy, że języki są przeznaczone dla każdego wierzącego, jednak oprócz tego są inne dary Ducha Świętego, w tym proroctwo lub interpretacja języków, które nie są przeznaczone dla każdego wierzącego, Bóg daje te dary, komu chce. Duch Święty daje nam moc i zdolność do wypełniania woli Bożej na ziemi.